دانشگاه صنعتی شریف
نقشه سایتتماس با دانشگاهEnglish

آلبوم عکس


دانشکده‌های علوم ریاضی و صنایع

دانشکده مهندسی کامپیوتر

محوطه دانشگاه

محوطه دانشگاه

کتابخانه مرکزی

برج ساختمان ابن‌سینا

محوطه دانشگاه

محوطه دانشگاه

دانشکده‌های فیزیک و مهندسی کامپیوتر

دانشکده‌های فیزیک و مهندسی کامپیوتر

زمین فوتبال

دانشکده‌های فیزیک و مهندسی کامپیوتر

گروه فلسفه علم

دانشکده مهندسی برق

محوطه دانشگاه

محوطه دانشگاه

محوطه دانشگاه

آزمایشگاه مهندسی برق و قدرت

محوطه دانشگاه

محوطه دانشگاه

مسجد

مسجد

نمایشگاه کنفرانس

نمایشگاه کنفرانس

دورنمای دانشگاه

دورنمای دانشگاه

دورنمای دانشگاه

دورنمای دانشگاه

دانشکده‌های فیزیک و مهندسی کامپیوتر

دانشکده‌های فیزیک و مهندسی کامپیوتر

دانشکده فیزیک

کتابخانه مرکزی

گل رز

دانشکده مهندسی شیمی

دانشکده مهندسی شیمی

مرکز مشاوره

ساختمان ابن‌سینا

ساختمان ابن‌سینا

مسابقه بسکتبال

مسابقه بسکتبال

ساختمان ابن‌سینا

پیام تبریک

آگهی

آگهی

تبلیغ انتخاباتی
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس web [at] sharif.ir ارسال فرمایید
۱۳۹۰، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
طراحی و اجرا در آزمایشگاه وب Powered by Cybiran