دانشگاه صنعتی شریف
نقشه سایتتماس با دانشگاهEnglish

تماس با دانشگاه

نشانی

تهران،
خیابان آزادی،
دانشگاه صنعتی شریف
صندوق پستی: ۱۱۱۵۵-۱۱۳۶۵
تلفن: ۶۶۱۶۱-۲۱-۹۸+
پست الکترونیک: info [at] sharif.ir
[at] = @

ریاست

تلفن: ۶۶۰۰۵۲۱۰-۲۱-۹۸+
دورنگار: ۶۶۰۰۵۳۱۰-۲۱-۹۸+
پست الکترونیک: roosta [at] sharif.ir
صفحه وب: http://roosta.sharif.ir

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن: ۶۶۰۰۵۸۱۰-۲۱-۹۸+
دورنگار: ۶۶۰۳۶۰۰۵-۲۱-۹۸+
پست الکترونیک: vpaa [at] sharif.ir
صفحه وب: http://eduvp.sharif.ir

معاونت پژوهشی و فناوری

تلفن: ۶۶۰۰۵۶۱۸-۲۱-۹۸+
دورنگار: ۶۶۰۱۶۵۱۶-۲۱-۹۸+
صفحه وب: http://research.sharif.ir

معاونت اداری و مالی

تلفن: ۶۶۰۰۵۶۱۷-۲۱-۹۸+
دورنگار: ۶۶۰۲۲۷۱۵-۲۱-۹۸+
صفحه وب: http://admfinvp.sharif.ir

دفتر همکاری‌های علمی و بین‌الملل

تلفن: ۶۶۱۶۴۰۲۳-۲۱-۹۸+
دورنگار: ۶۶۱۶۴۰۲۲-۲۱-۹۸+
پست الکترونیک: oisc [at] sharif.ir
صفحه وب: http://oisc.sharif.ir

روابط عمومی

تلفن: ۶۶۰۱۳۱۲۶-۲۱-۹۸+
دورنگار: ۶۶۰۱۳۱۲۶-۲۱-۹۸+
پست الکترونیک: prm [at] sharif.ir
صفحه وب: http://prm.sharif.ir
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس web [at] sharif.ir ارسال فرمایید
۱۳۹۰، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
طراحی و اجرا در آزمایشگاه وب Powered by Cybiran