دانشگاه صنعتی شریف
نقشه سایتتماس با دانشگاهEnglish
۱۳۹۰/۰۳/۱۷  ۱۴:۲۷

ساخت غشاء نانو ساختار Anodic Aluminum Oxide

دکتر محمد قربانی با همکاری دکتر ابوالقاسم دولتی و یاسر بهاری ملامحله پژوهشگران دانشکده مهندسی و علم مواد موفق به ساخت غشاء نانو ساختار Anodic Aluminum Oxide (AAO) شده‌اند.
در چکیده این طرح آمده است که یکی از روش‌های ساخت غشاء با حفرات نانومتری استفاده از ورقه آلمینیوم و اکسیداسیون آن در محلول مناسب با اعمال پتانسیل است. در این روش فویل آلمینیوم در محلول اکسید کننده (مانندHF) قرار گرفته و با اعمال پتانسیل فرآیند اکسیداسیون تسریع می‌شود. به دلیل اثر بارهای الکتروستاتیکی سطح نمونه، اکسیداسیون و خوردگی فویل به صورت منظمی اتفاق می‌افتد و حفراتی عمود بر سطح شکل می‌گیرد. عمق این حفرات بستگی به زمان فرآیند داشته و می توان فویل‌هایی با ضخامت قابل توجه را به صورت غشاء نانوساختار اکسید آلومینیوم در آورد. اندازه حفرات و ضخامت دیواره حفرات نیز با پارامترهای پتانسیل و محلول قابل کنترل است. در حال حاضر در سطح جهانی محصول تجاری مبتنی بر این فناوری به بازار عرضه شده و به عنوان یک غشاء نانو ساختار با حفرات منظم به فروش می‌رسد. در این تحقیق نوآوری در رابطه با استفاده از ورقه آلمینیومی تجاری و کاهش مراحل ساخت و نیز نحوه جدا کردن غشاء ساخته شده با ضخامت قابل کنترل از بخش فلزی ارائه گردیده است. انتظار می‌رود با استفاده از این نوآوری هزینه ساخت این نوع غشاء کاهش یافته و بر این اساس کاربردهای بیشتری برای آن محقق گردد.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس web [at] sharif.ir ارسال فرمایید
۱۳۹۰، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
طراحی و اجرا در آزمایشگاه وب Powered by Cybiran