دانشگاه صنعتی شریف
نقشه سایتتماس با دانشگاهEnglish
۱۳۹۰/۰۳/۱۷  ۱۳:۰۹

شبکه نوری روی تراشه با قابلیت ارتباطات چندپخشی

امروزه بخش عمده ای از توان مصرفی در معماری‌های چند پردازنده‌ای با کارایی بالا به اتصالات روی تراشه تعلق دارد. قابلیت اتصالات نوری برای کاهش توان مصرفی و افزایش کارایی، معماری جدیدی با عنوان شبکه‌های نوری روی تراشه پیشنهاد می‌کند که می‌تواند از مزایای سیگنال‌ها و عناصر نوری در سطح تراشه برای انتقال اطلاعات استفاده کند. از طرفی با توجه به کاربردهای فراوان ارتباطات چندپخشی در سیستم‌های چند پردازنده‌ای، شبکه روی تراشه مستقل از آن که توسط اتصالات نوری یا الکتریکی پیاده‌سازی شده است، باید بتواند ارتباطات چندپخشی را به صورت بهینه پیاده‌سازی نماید.
تاکنون پیاده‌سازی ارتباطات چندپخشی در شبکه‌های نوری روی تراشه توسط گذرگاه مشترک صورت گرفته است که از مقیاس‌پذیری مناسبی برخوردار نمی‌باشد. در این طرح، ساختاری مقیاس‌پذیر برای یک شبکه نوری روی تراشه ارایه می شود که قادر است ارتباطات چندپخشی را با توان مصرفی کم و پهنای باند بالا انجام دهد. ترکیب تکنیک WDM و مسیریابی طول موج به همراه قابلیت کاهش توان مصرفی در شبکه‌های نوری روی تراشه، به عنوان راهکاری نوین برای پیاده‌سازی ارتباط چندپخشی ارایه شده است. ضمن آن که با اختصاص طول موج‌های جداگانه به هر یک از بسته‌های تک‌پخشی و چندپخشی، امکان ارسال هم زمان این بسته‌ها در معماری پیشنهادی فراهم شده است.
مسیریابی در شبکه پیشنهادی برپایه عناصر سوییچینگ نوری غیر فعال و بدون نیاز به پردازش الکتریکی انجام می‌شود و بر خلاف معماری‌های گذشته، ارسال بسته‌های کنترلی نیز همانند بسته‌های داده از طریق اتصالات نوری و بدون نیاز به شبکه الکترونیکی صورت می‌گیرد.
برای ارزیابی معماری پیشنهادی، ابتدا یک شبیه‌ساز شبکه نوری روی تراشه با توجه به ساختار پیشنهادی در سطح رفتاری پیاده‌سازی شده است و سپس ساختار پیشنهادی از نظر توان مصرفی و تأخیر با بهترین شبکه روی تراشه الکتریکی متناظر در فناوری ۲۲نانومتر مقایسه شد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که متوسط تأخیر و توان مصرفی در شبکه نوری پیشنهادی در مقایسه با شبکه الکتریکی متناظر به ترتیب ۵/۹۰ و ۷۶/۴۳ برابر کمتر شده است که مؤید کارایی بالای اتصالات نوری برای انتقال داده‌ها در سطح تراشه می‌باشد.
خاطرنشان می‌شود این طرح توسط علیرضا شفاعی بجستان و دکتر شاهین حسابی ارایه شده است.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس web [at] sharif.ir ارسال فرمایید
۱۳۹۰، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
طراحی و اجرا در آزمایشگاه وب Powered by Cybiran