دانشگاه صنعتی شریف
نقشه سایتتماس با دانشگاهEnglish
۱۳۸۹/۱۱/۱۹  ۱۶:۵۸

ارایه روشی نوین جهت قالب‌گیری از درشت‌مولکولها و میکروارگانیسم‌ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، علی نعمت‌اله زاده به همراه همكاران خود محمد جعفر عبدخدایی و اکبر شجاعی موفق به ارایه روشی نوین جهت قالب‌گیری از درشت‌مولکولها و میکروارگانیسمها برای جذب و جداسازی اختصاصی پروتئین‌ها شدند. در این گزارش آمده است كه داروهایی که هم‌اکنون برای درمان بیماری‌ها طراحی و تولید می‌شوند در نگاه اول مفید و موثر به نظر می‌رسند ولی در عمل، به دلیل دخالت سایر مولکول‌های موجود در محیط، به طور کامل میسر واقع نشده و یا عوارض جانبی زیادی را منجر می‌شوند. چرا که گروه‌های عاملی موجود در این داروها، معمولاً شناساگر و انتخاب‌پذیر نبوده و علاوه بر مولکولها و مواد مورد نظر با مولکول‌های حیاتی دیگر واکنش داده و منجر به عوارض جانبی نامطلوب می‌شوند. همچنین در تشخیص بسیاری از بیماری‌ها مثل بیماری‌های کبدی و کلیوی، لازم است که مقدار برخی از پروتئین‌ها، مانند آلبومین و در تشخیص برخی از بیماری‌های ویروسی، بایستی مقدار پادتن، در سرم و یا ادرار انسان تعیین شود. در اندازه‌گیری مقدار پروتئینهایی با فراوانی کم (زیست نشانه‌ها) نیز، به منظور تشخیص و کنترل انواع بیماریهای خونی، لازم است که ابتدا پروتئین‌ها با فراوانی زیاد، از خون جدا شوند، تا بتوان به حضور و مقدار پروتئین مورد نظر پی برد. در همین راستا در طرح حاضر با تکیه بر فناوری مولکول نگاری پلیمرها، روشی برای قالب گیری از انواع درشت مولکول‌ها و یا میکروارگانها با پلیمر ارایه شده است. حفره قالب پلیمری مذکور از نظر شکل، اندازه و گروه‌های عاملی منطبق بر درشت مولکول یا میکروارگان مورد نظر بوده و قابلیت جذب و جداسازی اختصاصی و گزینش پذیر آنها را از محیط مربوطه دارا میباشد. در ساخت چنین قالبهای پلیمری از روش پلیمریزاسیون سلسه مرتبه‌ای در داخل بسترهای پر شده استفاده شد. بدین نحو که نخست درشت مولکول مورد نظر بر سطح جامد متخلخل فدا شونده مثل ذرات متخلخل سیلیکا تثبیت شده و محلول پلیمریزاسیون در داخل حفرات جامد مذکور پلیمریزه شده و با حذف سیلیکا و استخراج درشت مولکول از داخل ماتریس پلیمری، ذرات متخلخل پلیمری حاوی حفرات اختصاصی منطبق بر درشت مولکول مورد نظر به جای ماند. قابلیت منحصر به فرد چنین قالب‌هایی در استفاده از پروتئین‌های تریپسین، آلبومین و ایمونوگلوبین انسانی و هم چنین نمونه خون انسان به تایید رسید.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس web [at] sharif.ir ارسال فرمایید
۱۳۹۰، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
طراحی و اجرا در آزمایشگاه وب Powered by Cybiran