دانشگاه صنعتی شریف
نقشه سایتتماس با دانشگاهEnglish
۱۳۸۹/۱۰/۰۷  ۱۳:۰۰

ارائه طرح بهبود قابلیت گذر از خطای توربین‌های بادی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، محسن رحیمی و مصطفی پرنیانی از محققان دانشکده مهندسی برق و قطب علمی مدیریت و كنترل شبكه ها‌ی قدرت، موفق به ارائه طرح بهبود قابلیت گذر از خطای توربین‌های بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه شدند.
طبق این گزارش، در بین انواع مختلف توربین‌های بادی، توربین-ژنراتورهای بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) دارای بیشترین مقبولیت می‌باشد. این توربین- ژنراتورها نسبت به افتادگی ولتاژ پایانه ژنراتور حساسند. زیرا افت ولتاژهای عمیق باعث عبور جریان‌های گذرای شدید از روتور و مبدل الكترونیك قدرت مربوطه و آسیب دیدن مبدل می‌شود. به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به ژنراتور و مبدل الكترونیك قدرت، ساده‌ترین راه حل جداشدن مبدل از ژنراتور یا جداشدن ژنراتور از شبكه است. اما با توجه به افزایش ضریب نفوذ توربین‌های بادی در شبكه، موضوع حفظ اتصال این توربین‌ها به شبكه در مواقع خطا از اهمیت زیادی برخوردار بوده و لازم است كه این توربین‌ها به شبكه متصل باقی بمانند و در پایداری شبكه مشاركت كنند. قابلیت گذر از خطا، یعنی قابلیت ژنراتور در حفظ اتصال خود به شبكه در صورت بروز خطا در شبكه.
خاطرنشان می شود تاكنون چندین روش پسیو و اكتیو برای بهبود قابلیت گذر از خطای توربین-ژنراتورهای بادی دو سو تغذیه در مقالات پیشنهاد شده است. روش‌های پسیو، ساده ولی در عین در بعضی مواقع ناكارآمد بوده و كنترل پذیری ژنراتور با آنها از دست می‌رود. روش‌های مبتنی بر سخت‌افزار اكتیو نیز گران قیمت و پیچیده می‌باشد. در طرح پژوهشی حاضر، روشی تركیبی برای بهبود قابلیت گذر از خطای (DFIG) ارائه شده كه مبتنی بر سخت افزار پسیو و كنترل مبدل سمت روتور است. این طرح در عین سادگی و مؤثربودن، ارزان‌تر از روش‌های سخت افزار اكتیو می‌باشد.
لازم به ذکر است، از این طرح دو مقاله در مجلات معتبر IEEE و IET چاپ شده و یكی از مقالات مذكور به عنوان Top Accessed Articles شناخته شده است.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس web [at] sharif.ir ارسال فرمایید
۱۳۹۰، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
طراحی و اجرا در آزمایشگاه وب Powered by Cybiran