دانشگاه صنعتی شریف
نقشه سایتتماس با دانشگاهEnglish
۱۳۸۹/۰۹/۰۸  ۱۶:۰۰

طراحی و ساخت زیرسطحی هوشمند توسط پژوهشکده مهندسی دریا

دکتر محمد سعید سیف، رییس پژوهشکده مهندسی دریا در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف گفت: امروزه حوزه فعالیت زیرسطحی‌های هوشمند به دلیل کاربرد فرآوان آنها در بخش‌های مختلف صنایع دریایی بسیار گسترش یافته است. یکی از کاربردهای مهم زیر دریایی‌های هوشمند، انجام بازرسی و مانیتورینگ در بستر دریا می‌باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: برای طراحی زیرسطحی هوشمند و جهت دست یافتن به یک فرم بدنه مناسب از نظر هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکی، تخمین ضرایب هیدرودینامیکی و شبیه‌سازی حرکات زیر سطحی هوشمند در مرحله طراحی بسیار مهم می‌باشد.
همچنین قابلیت کنترل و مانور زیردریایی باید توسط مدل‌های دقیق ریاضی مورد بررسی قرار گیرد. مدل ریاضی شامل نیروها و ممان‌های هیدرودینامیکی است که به صورت ضرایب هیدرودینامیکی بیان می‌شوند.
بنابراین جهت شبیه‌سازی دقیق کارکرد زیرسطحی بدست آوردن مقدار دقیق این ضرایب ضروری است.
زیرسطحی SUT-2 یک زیرسطحی هوشمند است که در مرکز پژوهشی مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف طراحی و ساخته شده است.
دکتر سیف ادامه داد: فعالیت‌های انجام شده در این طرح شامل: طراحی خطوط بدنه و استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی جهت بهینه‌سازی بدنه، طراحی مکانیکی و هیدرومکانیکی، طراحی سازه‌ای، ساخت و راه‌اندازی و انجام تست‌های اولیه، طراحی سیستم موقعیت یاب دقیق بدون نیاز به ارتباط با خارج از وسیله و طراحی و ساخت مدارها و سیستم‌های حسگری مربوط است.
وی گفت: در این طرح از دینامیک سیالات محاسباتی جهت شبیه‌سازی هیدرودینامیکی جریان اطراف بدنه زیرسطحی SUT-2 استفاده گردیده و نتایج حاصل با نتایج تست مدل در آزمایشگاه مهندسی دریا و نیز نتایج زیرسطحی ریموس مقایسه شده است. مقایسه نتایج، انطباق خوب و قابل قبولی را نشان می‌دهد.
استفاده از روش مدل‌سازی عددی به جای فرآیند پیچیده و هزینه‌بر ساخت و تست مدل در مرحله اولیه طراحی علاوه بر کاهش زمان مطالعات باعث افزایش دقت گردیده است.
لازم به ذکر است، در این طرح آقایان بهنام صادق‌زاده پراپری، مسعود رحیمیان، پوریا سپهربند و مهدی فرشچی به عنوان همکارمشغول بوده‌اند.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس web [at] sharif.ir ارسال فرمایید
۱۳۹۰، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
طراحی و اجرا در آزمایشگاه وب Powered by Cybiran